Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Назва послуги

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для відкриття та використання складу тимчасового зберігання підприємцю потрібен дозвіл. Його надають після внесення відомостей про складський об’єкт до реєстру складів тимчасового зберігання. Якщо облаштування складу відповідає всім вимогам законодавства, і заява , витяг з Реєстру може бути надсиланий поштою.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
14.04.2020 11:12
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної митної служби України

Умови та випадки надання послуги

Підприємство, яке має намір отримати Дозвіл, подає до митниці в паперовій та/або електронній формі заяву про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.Заява укладається згідно з додатком 3 до Положенняпро склади тимчасового зберігання за встановленою формою: https://bit.ly/3ml4npxУтримувач складу тимчасового зберігання повинен забезпечити:- наявність прилеглої до СТЗ території з твердим покриттям, обладнаної для стоянки транспортних засобів;
цілодобову охорону складських об’єктів або функціонування на них охоронної сигналізації;- обладнання складських об’єктів СТЗ ґратами на вікнах (за їх наявності);
функціонування протипожежної сигналізації на складських об’єктах (крім функціонування такої сигналізації на відкритих майданчиках), наявність засобів пожежогасіння;- наявність повірених засобів для зважування товарів (з урахуванням специфіки товарів), а на СТЗ, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, – повірених засобів обліку таких товарів і контролю за ними;- наявність рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної техніки (з урахуванням специфіки СТЗ);
можливість проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на СТЗ або на прилеглій до СТЗ території;- наявність і функціонування СВК за всіма воротами або дверними отворами СТЗ, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, в’їздом і виїздом з прилеглої до СТЗ території, фіксування такого відображення для виявлення несанкціонованого доступу до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також ведення архіву відеозаписів СВК;- безперешкодний доступ посадових осіб митниці до СВК;- наявність і функціонування на в’їзді та виїзді з прилеглої до СТЗ відкритого типу території контрольно-пропускної системи, до якої входять шлагбауми, електронні ваги та засоби автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на СТЗ (для СТЗ, ввезення або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом);- освітлення СТЗ та прилеглої до СТЗ території згідно із встановленими нормативними актами, санітарними нормами та правилами;- обладнання робочих місць для посадових осіб підрозділу митного оформлення (далі – ПМО) згідно із встановленими нормативно-правовими актами, санітарними нормами та правилами (у разі необхідності – розміщення ПМО на території СТЗ відкритого типу);- наявність каналів і засобів зв’язку для роботи посадових осіб ПМО та інших державних органів контролю у разі розміщення таких посадових осіб на території СТЗ;
обладнання СТЗ не менше ніж двома засобами нанесення забезпечення, один з яких повинен перебувати у віданні митниці, другий – у віданні утримувача СТЗ;- наявність на складських об’єктах СТЗ (місцях накладення забезпечення для резервуарів (елеваторів)) інформаційних вивісок.Розгляд Заяви про надання Дозволу здійснюється митницею у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації цієї заяви у митниці.За результатами розгляду заяви про надання Дозволу та з урахуванням відомостей, зазначених у Акті огляду, митниця приймає рішення про надання Дозволу.Дозвіл оформлюється наказом митниці.

Підстави для відмови у наданні послуги

Невідповідність складських об’єктів та їх облаштування вимогам Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613, Недостовірні дані, що містяться у Заяві про надання Дозволу та документах, поданих заявником разом із нею

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс Митний кодекс України глава 58 розділу XV, Закон України Про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур спеціальний додаток а додатка 3 до протоколу внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Наказ ЦОВВ від 28.05.2012 №613 Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання, Наказ ЦОВВ від 28.05.2012 №615 Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи

Життєва подія

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Державна митна служба України

Результати

Відомості про складський об’єкт підприємства, включаються до реєстру складів тимчасового зберігання. Митниця письмово повідомляє заявника про включення СТЗ до Реєстру у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня отримання повідомлення Держмитслужби, шляхом надсилання заявнику витягу з Реєстру.

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про надання дозволу на відкриття СТЗ | Засвідчена заявником у визначеному законодавством порядку копія експлуатаційного дозволу (для складських об’єктів, у яких планується зберігання харчових продуктів тваринного походження) | Засвідчена заявником у визначеному законодавством порядку копія технологічної схеми із зазначенням засобів вимірювальної техніки, що використовується для обліку та контролю (для складських об’єктів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів) | Засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності на складські об’єкти та прилеглу територію, на площах яких планується розташовування СТЗ, або право користування ними, а також державну реєстрацію цих об’єктів в установленому порядку; | Засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з охорони складських об’єктів і прилеглої до них території з відповідним територіальним органом Національної поліції України або суб’єктом господарювання будь-якої форми власності, створеним і зареєстрованим на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії | Засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії технічних паспортів (специфікацій) на: обладнання СВК; обладнання контрольно-пропускної системи при в’їзді на територію СТЗ та при виїзді з неї, зокрема засобів автоматичної фіксації даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронних ваг з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку транспортних засобів на СТЗ (для СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом); обладнання для зважування товарів | Підписаний заявником загальний план території, на якій знаходяться складські об’єкти, які планується використовувати як СТЗ, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, розташування СВК, розміщення всіх воріт і/або дверних отворів СТЗ, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, всіх в’їздів і виїздів з прилеглої до СТЗ території, та план кожного об’єкта СТЗ (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, СВК, внутрішнього обладнання тощо) | Підписаний заявником перелік осіб, які матимуть право доступу на територію СТЗ | Повідомлення заявника про реквізити реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | Повідомлення заявника про реквізити реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, або об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), або самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду) або виданого органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), або іншого документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта(ів), виданого в установленому законодавством порядку;

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Для юридичних осіб та ФОП: 20 днів (робочі)

Вартості надання

Для юридичних осіб та ФОП: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі