Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Зміни до спеціального дозволу на надрокористування

Назва послуги

Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Внесення змін до дозволу на видобування корисних копалин здійснюється із зазначенням в особливих умовах дозволу умови щодо проведення оцінки впливу на довкілля у випадках, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
08.05.2020 15:37
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба геології та надр України

Умови та випадки надання послуги

Внесення змін до дозволу на видобування корисних копалин здійснюється із зазначенням в особливих умовах дозволу умови щодо проведення оцінки впливу на довкілля у випадках, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля” у разі:- зміни особливих умов та інших відомостей, зазначених у дозволі, в тому числі щодо продовження строку дії дозволу на строк його незаконного (безпідставного) зупинення та/або анулювання відповідно до рішення суду, що набрало законної сили;- зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних контролюючих органів; виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів; виявлення надрокористувачем після отримання дозволу описок, очевидних помилок;- утворення шляхом виділу з юридичної особи надрокористувача (крім суб’єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр за певних умов: частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи становитиме не менш як 50 відсотків;- відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу боргу із сплати рентної плати за користування надрами;- наявність інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), який проведено не пізніше ніж за шість місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу;- утворення господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі, у результаті реорганізації шляхом злиття; реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до іншого державного підприємства.- отримання юридичною особою в концесію об’єктів права державної власності, власності Автономної Республіки Крим чи комунальної власності, а також майна господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, якщо згідно з умовами концесійного договору, укладеного у період до 31 грудня 2021р., концесіонер стає правонаступником надрокористувача.Внесення змін до угоди про умови користування ділянкою здійснюється органом з питань надання дозволу без внесення змін до дозволу за наявності інформації органів державного геологічного контролю про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр.

Підстави для відмови у наданні послуги

Подання заявником документів не в повному обсязі, Невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, Невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою, Прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс Кодекс України про надра глава 2, Закон України “Про нафту і газ” розділ IV, Постанова КМУ від 30.05.2011 №615 “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами”

Життєва подія

Земельні питання, Діяльність у сфері сільського господарства

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Дозвіл на користування надрами зі змінами

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Засвідчені копії установчих документів; лист-згоду надрокористувача на внесення змін до дозволу (в разі внесення змін до дозволу згідно з підпунктом 5 пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами) | Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, подають лише копію паспорта із серією, номером та відміткою) | Довідка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом) про виконання особливих умов дозволу, до якого планується внести зміни, та програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування ділянкою | Пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності внесення змін до дозволу | Копія нового протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього | Засвідчена копія концесійного договору

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом)

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Особисто, Представник заявника: Письмово; Особисто

Строки надання

У паперовій формі: 30 днів (календарні)

Вартості надання

У паперовій формі: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі