Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Затвердження ліміту на використання природних ресурсів

Назва послуги

Затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання, які затверджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та на підставі дозволів.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
29.04.2020 21:55
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Умови та випадки надання послуги

Отримати послугу мають право підприємства, установи, організації, інші землевласники або землекористувачі, у власності (користуванні) яких знаходяться природні ресурси в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, за винятком корисних копалин, водних ресурсів, видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України та рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України.Заявники готують заяву та вичерпний перелік документів і подають до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.Обґрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, має враховувати відповідність виду використанн природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об’єкта природнозаповідного фонду і містити:- обсяг використання природного ресурсу території або об’єкта природнозаповідного фонду;- методи та знаряддя вилучення ресурсу, їх кількість (для водних біоресурсів);- строк та умови використання;- пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу;- місце використання із зазначенням функціональної зони установи природно-заповідного фонду, якщо для неї зонування території передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;- площу в гектарах;- обґрунтування обсягів використання (для заготівлі деревини – на основі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, актів обстежень), які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;- інформацію про наявність видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, наявність пралісів, квазіпралісів, природних лісів, видів рослин і тварин та природних оселищ, що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.У разі затвердження ліміту в науково-дослідних цілях, в обґрунтуванні зазначається мета та завдання окремих тем наукових досліджень на виконання яких цей ліміт встановлюється.У разі затвердження ліміту на випасання худоби в обґрунтуванні зазначається кількість голів худоби, яка може випасатись на відповідній ділянці території або об’єкта природно-заповідного фонду.

Підстави для відмови у наданні послуги

Необґрунтоване перевищення проєктом ліміту обсягів використання
природних ресурсів, встановлених проектом організації території установи
природно-заповідного фонду, якщо його розробку передбачено Законом України
«Про природно-заповідний фонд України», Порушення терміну подання заяви та пакету документів, передбачених
Інструкцією, Подання заявником неповного пакета документів, перелік яких встановлений Інструкцією, Виявлення в документах наданих заявником недостовірних чи неповних відомостей, Подання заяви та пакету документів про затвердження ліміту на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать
цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” Стаття 9-1, Постанова КМУ від 10.08.1992 №459 “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення”, Наказ ЦОВВ від 24.01.2008 №27 “Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення”

Життєва подія

Діяльність у сфері сільського господарства

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, Повернення клопотання на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням, Відмова у затвердженні ліміту

Документи, необхідні для отримання послуги

Клопотання | Проект ліміту за формою, наведеною у додатку до Інструкції, у трьох примірниках | Обґрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, яке має враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об’єкта природнозаповідного фонду | Картосхема території або об’єкта природно-заповідного фонду із
зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 15 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі