Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на поводження з небезпечними відходами

Назва послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Право на поводження з небезпечними відходами мають підприємства, що отримали відповідну ліцензію. Для її отримання необхідно подати до Міністерства енергетики та захисту довкілля України заяву та перелік документів.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
30.04.2020 05:08
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Умови та випадки надання послуги

Заява та повний пакет документів подається до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України нарочно за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.
Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.Відповідне рішення за результатами розгляду поданих документів оприлюднюється на офіційному вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Підстави для відмови у наданні послуги

Встановлення невідповідності здобувана ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльност зазначеного в заяві про отримання ліцензії, Виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://eco.mepr.gov.ua/services/licenziya-na-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-povodzhennya-z-nebezpechnimi-vidhodami
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” стаття 8, Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” стаття 20, Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” стаття 7, Закон України “Про відходи” стаття 34, Постанова КМУ від 13.07.2016 №446 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами”, Постанова КМУ від 05.08.2015 №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, Постанова КМУ від 13.07.2000 №1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”, Наказ ЦОВВ від 17.02.1999 №41 “Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання”

Життєва подія

Використання землі та екологічна безпека

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Видача ліцензії, Відмова у видачі ліцензії, Залишення без розгляду заяви

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії | Відомості за підписом здобувана ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення) | Відомості за підписом здобувана ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, разом із копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявністю) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, на зазначену матеріально-технічну базу | Відомості про наявність декларації безпеки та плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі | Відомості про наявність документів дозвільного характеру | Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронения небезпечних відходів) | Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди | Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, технологічного регламенту | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби) | Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах | Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://eco.mepr.gov.ua/services/licenziya-na-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-povodzhennya-z-nebezpechnimi-vidhodami

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; ; Online: https://menr.gov.ua/timeline/Dozvoli-ta-licenzii.html, Представник заявника: Письмово; ; Online: https://menr.gov.ua/timeline/Dozvoli-ta-licenzii.html

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі