Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновок на транскордонне перевезення відходів з небезпечними властивостями

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Видача повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей (при імпорті небезпечних відходів)

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

При транскордонному перевезенні небезпечних відходів та відходів, що можуть мати небезпечні властивості, через території України з метою імпорту підприємство зобов’язане письмово повідомити Міндовкілля та отримати від нього письмову згоду на це.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
29.04.2020 10:43
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Умови та випадки надання послуги

Небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умовинаявності письмової згоди Міндовкілля.Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метоюїх зберігання чи захоронення.Для розгляду питання про надання згоди на імпортнебезпечних відходів до Міндовкілля подаються оригіналповідомлення держави експорту (якщо транскордонне перевезеннявідходів, що імпортуються, не підлягає такому контролю в державіекспорту, зобов’язання повідомника бере на себе особа, щовідповідає за утилізацію/видалення), а також додатковоімпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення.Міндовкілля може висунути заперечення або додаткові вимоги, а також зажадати надання додаткової інформації.

Підстави для відмови у наданні послуги

Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення, Відсутність повідомлення всіх заінтересованих держав, як це передбачено Положенням, У разі згоди, яка була отримана від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману, Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання повідомлення або висновку, У разі транскордонного перевезення способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад скиду) небезпечних відходів на порушення Положення і відповідних норм міжнародного права, Відсутність згоди всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про відходи” стаття 34, Постанова КМУ від 13.07.2000 №1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”, Наказ ЦОВВ від 16.10.2000 №165 “Інструкція щодо заповнення повідомлення”

Життєва подія

Інше (інша бізнес подія)

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Видача висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони не містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей., Видача повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів у разі коли відходи відносяться до розділу А Жовтого переліку відходів і мають одну чи більше небезпечних властивостей та містять матеріали наведені у додатку 2 до Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, Відмова у наданні письмової згоди (висновку/повідомлення)

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення | Висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації | Відомості про забезпеченість страхування відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів | Відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Мінприроди) протокол аналізу | Нотаріально засвідчена копія контракту | Опис способу утилізації/видалення | Опис шляху транспортування | Оригінал повідомлення держави експорту (якщо транскордонне перевезення відходів, що імпортується, не підлягає такому контролю в державі експорту, зобов’язання повідомника бере на себе особа, що відповідає за утилізацію/видалення), а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення, за формою встановленою у додатку 3 Положення | Офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням | Підтвердження наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для імпорту, та на їх транскордонне перевезення | Підтвердження наявності чинних дозволів державної санітарно-епідеміологічної служби на експлуатацію об’єкта для утилізації/видалення небезпечних відходів, запропонованих для імпорту | Потужність і місце знаходження об’єкта для утилізації/видалення

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

При видачі висновку: 10 днів (календарні); При видачі повідомлення: 60 днів (календарні)

Вартості надання

При видачі висновку: Безоплатне надання; При видачі повідомлення: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі