Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Розширення ліцензії на поводження з небезпечними відходами

Назва послуги

Розширення ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

У разі наміру розширити діяльність з поводження з небезпечними відходами, підприємству слід звернутися із заявою та пакетом документів до Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
30.04.2020 06:51
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Умови та випадки надання послуги

Плата за надання адміністративної послуги вноситься отримувачем адміністративної послуги у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання від Мінприроди повідомлення щодо прийняття ним відповідного рішення.Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих ліцензіатом. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною, Встановлення невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про розширення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” стаття 20, Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” стаття 8, Закон України “Про відходи” розділ ІІІ, Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” стаття 15, Постанова КМУ від 13.07.2000 №1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”, Постанова КМУ від 13.07.2016 №446 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності поводження з небезпечними відходами”, Постанова КМУ від 05.08.2015 №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, Наказ ЦОВВ від 17.02.1999 №41 “Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання”

Життєва подія

Використання землі та екологічна безпека

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Прийняття рішення про надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про розширення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами | Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення) | Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом з копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання | Відомості про наявність декларації безпеки і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі | Відомості про наявність документів дозвільного характеру | Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів) | Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди | Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, технологічного регламенту | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби) | Опис документів, що подаються для розширення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, у двох екземплярах | Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі