Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Сертифікат на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

Назва послуги

Видача сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Особа, що має намір займатися професійною діяльністю на фондовому ринку, повинна отримати відповідний сертифікат. Для цього необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву-анкету та документи за переліком.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
30.04.2020 10:22
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Умови та випадки надання послуги

Для отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку фізична особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку форму заяви-анкети, яка заповнюється на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (http://cert.nssmc.gov.ua/) за встановленим форматом згідно з додатком 1 до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, підписану заявником на кожному аркуші зазначеної заяви-анкети. Фотографія в заяві-анкеті має бути в діловому стилі, обличчя повинно становити 70 – 80 % фотографії.Документи подаються особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою до структурного підрозділу, відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції в Комісії. Копії сторінок паспорта засвідчуються підписом заявника.Документи на сертифікацію подаються у картонному швидкозшивачі, на якому має бути зазначена така інформація: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації, адреса для листування та контактний телефон заявника.Всі копії документів (крім копії платіжного документа), які подаються на сертифікацію, та підписи заявника на заяві-анкеті мають бути засвідчені юридичною особою – роботодавцем або в установленому законодавством порядку.

Підстави для відмови у наданні послуги

Невідповідність поданих документів вимогам законодавства, у тому числі вимогам цього Положення, Звільнення з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов’язана з діяльністю на ринку цінних паперів, Невідповідність заявника вимогам, установленим пунктом 1 розділу II Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, Анулювання сертифіката на підставі підпунктів 2 – 7 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо з дати його анулювання пройшло менше року, Обіймання посади керівника ліцензіата, якому за правопорушення на ринку цінних паперів була анульована ліцензія Комісії (якщо таке правопорушення було вчинено під час безпосередньої діяльності керівника та підтверджується постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду), та якщо на дату подання документів на сертифікацію пройшло менше двох років з дня анулювання ліцензії, Недостовірність інформації в документах, поданих особою для проходження сертифікації

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” п.17 ст.7, Постанова КМУ від 26.10.2011 №1097-2011-п “Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг”, Рішення колегіального органу від 13.08.2013 №1464 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 року № 1464 «Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11.09.2013 року за № 1572/24104 (зі змінами)

Життєва подія

Незалежна професійна діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява-анкета особи | Копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності | Копія першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства – копію документа, що його замінює) | Копія трудової книжки заявника (у разі наявності), а саме перша сторінка та сторінки трудової книжки за останні три роки | Копія документа (наказ, договір підряду тощо), що підтверджує трудові відносини з юридичною особою, що має ліцензію НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або з Центральним депозитарієм, за наявності роботи за сумісництвом | Копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні контролюючі органи і мають відмітку у паспорті, надають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою) | Оригінал або копію платіжного документа, засвідчену уповноваженим представником банку та відміткою банку, про перерахування плати на відповідні рахунки

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Електронною поштою, Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: 450.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі