Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Дозвіл на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б

Назва послуги

Видача дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б небанківській фінансовій установі – управителю

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для отримання дозволу на прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б управитель подає заяву та пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
17.04.2020 09:46
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Умови та випадки надання послуги

Документи, що подаються до НКЦПФР відповідно до Положення, повинні бути викладені державною мовою.
Заява про видачу дозволу та документи, що додаються до неї, приймаються за описом. Опис подається у двох примірниках, один з яких повертається управителю з відміткою про дату прийняття документів НКЦПФР та підписом відповідальної особи, яка їх прийняла.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vydacha-dozvolu-na-pravo-pryiniattia-na-sebe-komertsiinykh-ryzykiv-pry-stvorenni-fondu-finansuvannia-budivnytstva-vydu-b-nebankivskii-finansovii-ustanovi-upravyteliu/

Підстави для відмови у наданні послуги

Недостовірність даних, указаних у заяві про видачу дозволу та документах, поданих управителем для отримання дозволу, Невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства України, Невідповідність управителя згідно з поданими документами вимогам законодавства України

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” Частина 6, 7 Стаття 11, Рішення колегіального органу від 29.07.2004 №1866 “Положення про видачу небанківській фінансовій установі-управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю” Пункт 4.6

Життєва подія

Діяльність у сфері фінансових послуг або страхування

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Видача дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б небанківській фінансовій установі – управителю

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява на одержання дозволу на ризик | Внутрішні документи заявника, що регламентують функціонування ФФБ виду Б | Довідка від банку про відкриття управителем поточного рахунку для здійснення обліку грошових коштів ФФБ виду Б в довільній формі (із зазначенням повного найменування банківської установи, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування управителя, коду за ЄДРПОУ управителя; номера поточного рахунку) | Договір доручення з відкладальними умовами, за якими управителю в разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам | Правила ФФБ виду Б, затверджені в установленому установчими документами управителя порядку | Примірне свідоцтво про участь у ФФБ виду Б, затверджене керівником управителя | Договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, з відкладальними умовами | Іпотечний договір у письмовій формі та нотаріально посвідчений

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі