Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Внесення відомостей до Реєстру філій страховиків – нерезидентів

Тематика послуги: >
Назва послуги

Внесення інформації про постійне представництво страховика – нерезидента у формі філії до Реєстру філій страховиків – нерезидентів

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Філія страховика – нерезидента має право здійснювати страхову діяльність тільки після реєстрації, отримання Свідоцтва та ліцензії на здійснення страхової діяльності. Для внесення відомостей до Реєстру філій страховиків – нерезидентів уповноважена особа подає заяву та пакет документів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг заяву.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
17.04.2020 11:34
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Умови та випадки надання послуги

заяву про реєстрацію філії страховика-нерезидента (додаток 2 до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.07.2006 № 6021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924 [далі – Порядок реєстрації філії страховиків-нерезидентів]);

Підстави для відмови у наданні послуги

документи оформлені з порушенням законодавства, документи подані не в повному обсязі, заява підписана особою, яка не має на це повноважень, невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства;, невідповідність заявника або його філії вимогам законодавства, виявлення недостовірності інформації у документах, поданих заявником для реєстрації філії

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Указ Президента від 23.11.2011 №1070/2011 Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг підпункт 48 пункту 4, Наказ ЦОВВ від 19.07.2006 №6021 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів весь акт

Життєва подія

Діяльність у сфері фінансових послуг або страхування

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

внесення інформації до Реєстру філій страховиків – нерезидентів та оформлення Свідоцтв

Документи, необхідні для отримання послуги

бізнес-план запланованої страхової (перестрахової) діяльності філії на строк не менше, ніж три роки; | виписка з торговельного (банківського, судового) реєстру або копії установчих документів заявника (у разі наявності); | довідку банку, що підтверджує розмір сформованого гарантійного депозиту на дату складання заяви, та копію депозитного договору про відкриття гарантійного депозитного рахунку в уповноваженому банку; | довідку від уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, про відсутність порушень страхового або фінансового законодавства заявником за останні 3 роки; | довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера філії професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, установленим Нацкомфінпослуг; | довіреність, видану заявником уповноваженій особі на представництво його інтересів на території України, оформлену у відповідності до вимог законодавства України; | дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, на відкриття філії або письмове підтвердження цього органу про відсутність у законодавстві цієї країни вимог щодо отримання такого дозволу; | завірену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва, виданого Уповноваженим центральним органом виконавчої влади, та довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; | засвідчену підписом керівника та печаткою заявника довідку про наявність у філії приміщення, обладнання, техніки, засобів зв’язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують постійне формування поточної інформації про здійснення страхової діяльності та надання звітних даних (у довільній формі); | копії документів на право здійснення страхової діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які заявник має право здійснювати в країні місця реєстрації. | копію довіреності керівника філії, видану на представництво інтересів заявника на території України; | копію рішення заявника про створення філії на території України; | письмове безвідкличне зобов’язання заявника про безумовне виконання ним зобов’язань, які виникли у зв’язку з діяльністю його філії на території України; | положення про філію, яке повинне містити чітко регламентований порядок ліквідації філії; | реєстраційну картку філії страховика -нерезидента | фінансову звітність заявника за останні 3 роки, посвідчену аудитором;

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі