Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Реєстрація змін до пенсійної схеми недержавного пенсійного фонду

Назва послуги

Реєстрація змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації. Для цього засновник пенсійного фонду подає заяву та пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
16.04.2020 12:00
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Умови та випадки надання послуги

Документи, подані пенсійним фондом до НКЦПФР, приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику ради пенсійного фонду, з відміткою про дату надходження документів. Зміни до пенсійної схеми (пенсійних схем) фонду оформлюються окремим додатком до неї або викладенням пенсійної схеми (пенсійних схем) в новій редакції. У разі внесення змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) у вигляді окремого додатка на титульній сторінці додатка робиться відмітка (напис) про те, що зазначений документ є невід’ємною частиною відповідної пенсійної схеми (пенсійних схем). Кожний примірник змін до пенсійної схеми має бути окремо прошитий, пронумерований, засвідчений підписами засновника (засновників).У пенсійній схемі обов’язково зазначаються повне найменування фонду, код за ЄДРПОУ фонду, реєстраційний номер фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також місцезнаходження ради фонду. Кожен примірник змін до пенсійної схеми має містити інформацію про її погодження радою пенсійного фонду та у передбачених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” випадках представниками трудових колективів.

Підстави для відмови у наданні послуги

Невідповідність поданих документів вимогам Положення щодо оформлення документів, Подання документів, визначених Положенням про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.07.2013 № 2362, не в повному обсязі, Невідповідність змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) вимогам законодавства

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” Абзац 3 Частина 2 Стаття 59, Рішення колегіального органу від 18.07.2013 №2362 “Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем” Пункт 4 Глави 2 Розділу III Пункт 4 Глави 3 Розділу III

Життєва подія

Діяльність у сфері фінансових послуг або страхування

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Реєстрація змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду | Засвідчена підписом голови зборів засновників копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду або засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія документа про прийняття рішення уповноваженого органу одноосібного засновника щодо затвердження змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) | Зміни до пенсійної схеми (пенсійних схем), оформлені відповідно до глави 1 розділу III Положення (у двох примірниках) | Підписана головою ради пенсійного фонду копія протоколу ради пенсійного фонду про погодження змін до пенсійної схеми (пенсійних схем)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі