Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на освітню діяльність на рівні вищої освіти

Назва послуги

Видача ліцензії на освітню діяльність на рівні вищої освіти

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Освітня діяльність на рівні вищої освіти здійснюється закладами за наявності ліцензії. Рішення про видачу ліцензії приймає Міністерство освіти і науки України після розгляду заяви та документів, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
22.04.2020 10:05
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство освіти і науки України

Умови та випадки надання послуги

Перед поданням заяви про видачу ліцензії на освітню діяльність на рівні вищої освіти, заклад освіти повинен бути зареєстрований в єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) ДП “Інфоресурс” https://www.inforesurs.gov.ua/.У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави або структурним підрозділом (філією) такого закладу освіти, додатково подаються такі документи:копії документів, що підтверджують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих закладом освіти, Встановлення невідповідності закладу освіти ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду освітньої діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://info.edbo.gov.ua/
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про адміністративні послуги” статті 10-11, Закон України “Про вищу освіту” стаття 24, Закон України “Про освіту” стаття 43, Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” статті 1, 6, 7, 9-14, Постанова КМУ від 29.04.2015 №266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” пункт 1, Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” пункт 1

Життєва подія

Професійна діяльність для бізнесу

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Ліцензія

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії (додаток 1 до Ліцензійних умов) | Копії установчих документів юридичної особи | Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) | Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності | Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату) | Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні вищої освіти/за спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, яка включає, зокрема:
код та найменування спеціальності;
рівень вищої освіти;
орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм;
загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання;
професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності);
перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої/післядипломної освіти;
орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати;
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання;
порядок оцінювання результатів навчання | Відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 2 до Ліцензійних умов) | Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 4 до Ліцензійних умов) | Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 5 до Ліцензійних умов) | Текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи або керівника групи забезпечення заявленій спеціальності | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні) | Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 6 до Ліцензійних умов) | Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) | Копія відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://info.edbo.gov.ua/, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://info.edbo.gov.ua/

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: ; Особисто; Online: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon, Представник заявника: ; Особисто; Online: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі