Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на охоронну діяльність

Назва послуги

Видача ліцензії на провадження охоронної діяльності

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Охоронна діяльність може здійснюватися за наявності ліцензії. Рішення про видачу ліцензії приймає Міністерство внутрішніх справ України на підставі заяви та після перевірки відповідності здобувача ліцензії умовам ліцензування.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
16.04.2020 11:43
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство внутрішніх справ України

Умови та випадки надання послуги

Ліцензія на провадження охоронної діяльності видається у разі відповідності здобувача ліцензії умовам ліцензування.Для отримання ліцензії необхідно подати до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії з відповідним переліком документів.Заява про отримання ліцензії визначається Додатком 1 до Ліцензійних умовпровадження охоронної діяльності за встановленою формою: https://bit.ly/3jMyfL2Відомості про персонал охорони визначаються Додатком 2 до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності за встановленою формою: https://bit.ly/3nFL6ju, підписані керівником здобувача ліцензії або його уповноваженим представником (за наявності).
Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах визначається Додатком 3 до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності за встановленою формою: https://bit.ly/3EuzgiLВідомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення визначається Додатком 4 до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності за встановленою формою; https://bit.ly/3EwHwPqДокументами, що підтверджують відповідність установленим умовам прийняття на роботу та відсутність обмежень стосовно фахівця (фахівців) з організації заходів охорони здобувача ліцензії, є:- копія документа, який підтверджує його (їх) відповідність кваліфікаційним вимогам, фахівець повинен мати один з таких освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів: вищу освіту і стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, СБУ або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів, та відомчої воєнізованої охорони; вищу освіту і стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб’єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони; вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю в суб’єкта охоронної діяльності не менше трьох років;- копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;- копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;- копія паспорта громадянина України; – копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання.Відомостями про засоби провадження охоронної діяльності є:- відомості про наявність спеціальних засобів (Додаток 2-1 до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності за формою: https://bit.ly/3jTeEJj)- відомості про наявність транспорту реагування (Додаток 2-2 до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності за формою: https://bit.ly/3GA5vyU)Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, крім подання документів у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 12 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:- підписаний особою, яка не має на це повноважень;- оформлений із порушенням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжності між даними у підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною, Наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства, Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1531/2617/details
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про охоронну діяльність” ст. 1, Закон України “Про адміністративні послуги” ст. 8, 9, Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ст. 6, Постанова КМУ від 24.05.2017 №363 “Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі”, Постанова КМУ від 05.08.2015 №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, Постанова КМУ від 18.11.2015 №960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності”

Життєва подія

Діяльність у сфері охорони, безпеки чи захисту

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Видача ліцензії на провадження охоронної діяльності, Відмова у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності, Залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу) | Копії документів, що підтверджують відповідність установленим умовам прийняття на роботу та відсутність обмежень стосовно фахівця (фахівців) з організації заходів охорони здобувача ліцензії | Відомості про засоби провадження охоронної діяльності | Відомості про персонал охорони, підписані керівником здобувача ліцензії або його уповноваженим представником (за наявності) | Відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення | Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання у паперовій формі)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1531/2617/details, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1531/2617/details

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: ; ; Online: https://mvs.gov.ua/ua/pages/244_inshi_normativno_pravovi_akti.htm, Представник заявника: ; ; Online: https://mvs.gov.ua/ua/pages/244_inshi_normativno_pravovi_akti.htm

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: 2481.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі