Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Експертиза пропозицій та рішень щодо найменування географічних об’єктів

Назва послуги

Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування та перейменування географічних об’єктів

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об’єкта з необхідним обґрунтуванням, картографічними матеріалами, розрахунками витрат, пов’язаних з такими діями, можуть вносити органи влади, підприємства, установи, організації та громадяни України. Експертизу пропозицій та рішень з найменування та перейменування проводить Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
15.04.2020 08:39
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Умови та випадки надання послуги

У разі найменування та перейменування географічнихоб’єктів, створених відповідними рішеннями Президента України подаються документи:- пропозиції відповідних рад, органів державної влади таорганів місцевого самоврядування щодо географічних об’єктів,розташованих на території кількох адміністративно-територіальниходиниць;- висновок відповідних центральних органів виконавчої владищодо найменування або перейменування транспортних об’єктів,гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин,територій, об’єктів природно-заповідного фонду тощо;- картографічний матеріал з відображенням географічногооб’єкта;У разі здійснення найменування або перейменуваннягеографічних об’єктів, що створюються або вже створенівідповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, а такожгеографічних об’єктів, розташованих намтериторії кількохадміністративно-територіальних одиниць подаються документи:органом виконавчої влади або органом місцевогосамоврядування:- пропозиції з обґрунтуванням пропонованого найменування абоперейменування географічного об’єкта;- відомості про назву, рід та місце розташуваннягеографічного об’єкта, що пропонується;- висновок відповідних центральних органів виконавчої владищодо найменування або перейменування транспортних об’єктів,гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин,територій, об’єктів природно-заповідного фонду тощо;- інформація про думку місцевого населення, яке проживає натериторії, де розташований географічний об’єкт, відповідно дозаконодавства про референдуми;- коротка довідка про життя та діяльність вчених та іншихвидатних осіб, іменами яких пропонується найменувати географічнийоб’єкт (у разі такого найменування);- картографічний матеріал з відображенням географічногооб’єкта;науковою установою чи відповідною громадською організацією -у разі найменування або перейменування географічного об’єктаЗемлі, відкритого українськими дослідниками і вченими:- пропозиції з обґрунтуванням назви пропонованогонайменування або перейменування географічного об’єкта;- відомості про рід географічного об’єкта, назву ділянкисуходолу чи водного простору, в межах якого розташовуєтьсягеографічний об’єкт, назву такого географічного об’єкта з різнихджерел, у тому числі зарубіжних (для географічного об’єкта, щоперейменовується), назву інших географічних об’єктів, щорозташовуються поряд, або подібних;- визначення координат географічного об’єкта;- інформація про факт відкриття географічного об’єкта іззазначенням строку відкриття, особи, яка відкрила географічнийоб’єкт, джерела, у якому зафіксовано факт відкриття;- картографічний матеріал з відображенням географічногооб’єкта.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, Відсутність повного пакету документів

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про географічні назви” стаття 8, Розпорядження КМУ від 04.11.2009 №1166 “Про затвердження Порядку проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів”

Життєва подія

Використання землі та екологічна безпека

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Результати

Висновок про відповідність пропозиції щодо найменування або перейменування географічного об’єкта, Відмова у видачі висновку

Документи, необхідні для отримання послуги

Інформація про думку місцевого населення, яке проживає на території, де розташований географічний об’єкт, відповідно до законодавства про референдуми (у разі найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, а також географічних об’єктів, створених відповідними рішеннями Верховної Ради України) | Картографічний матеріал з відображенням географічного об’єкта (у разі найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, а також географічних об’єктів, створених відповідними рішеннями Верховної Ради України) | Обґрунтування пропонованого найменування або перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту (у разі найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, а також географічних об’єктів, створених відповідними рішеннями Верховної Ради України)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: У місячний строк

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі