Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Назва послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіату необхідно отримати ліцензію. Рішення про її видачу приймає Мінекономіки на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
13.04.2020 12:07
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство економіки України

Умови та випадки надання послуги

Для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном необхідно звернутись до Мінекономіки із заявою, оформленою відповідно до додатку 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та необхідним пакетом документів.Наказ Мінекономіки про видачу ліцензії розміщується на сайті Мінекономіки (www.mе.gov.ua) у розділі “Діяльність”, рубриці “Трудова міграція”, підрубрики “Посередництво у працевлаштуванні за кордоном”, не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття.

Підстави для відмови у наданні послуги

Подання заяви з порушенням строків, Подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог законодавства, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно законодавства., Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення, Наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, Наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії, Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам;

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://my.gov.ua/info/service/1750/details
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” ст. 1 – 19, Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ст. 1 – 21, Закон України “Про зайнятість населення” ст. 1 – 53, Закон України “Про зовнішню трудову міграцію” ст. 1 – 20, Закон України “Про адміністративні послуги” ст. 1- 20, Постанова КМУ від 11.05.2021 №895 “Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів” п. 3, Постанова КМУ від 24.05.2017 №363 “Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі” п. 1, Постанова КМУ від 05.08.2015 №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” п. 1, Постанова КМУ від 20.08.2014 №459 “Питання Міністерства економіки” п. 1, Постанова КМУ від 16.12.2015 №1060 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном” п. 1 – 14 Ліцензійних умов

Життєва подія

Господарська діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява за формою https://cutt.ly/slvZ3Y6 | Відомості за підписом здобувача ліцензії – суб’єкта господарювання про місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном за формою https://cutt.ly/8lvXeTG | Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у державі місцезнаходження | Копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави | Копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єктові господарювання – посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави | Інформація, завірена іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає)- у разі посередництва у працевлаштуванні на судна | Копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх професійним об’єднанням, якщо колективний договір (угода) є, або завірена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (така угода) не укладався (не укладалася) | Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання, невід’ємним додатком до якого є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контракту), що укладається українською мовою чи мовою, що використовується у державі перебування, який повинен містити зобов’язання, взяті на себе іноземним роботодавцем, та інформацію про умови праці | Завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником, у разі укладення з таким суб’єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання офіційно відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають про це відмітку в паспорті) | Інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі за підписом здобувача ліцензії | Копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачі дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян | Опис документів (у двох примірниках), що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 3 до Ліцензійних умов)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/1750/details, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/1750/details

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://me.gov.ua/LegislativeActs/List?lang=uk-UA&id=22601dbd-f2d1-4642-b59a-dd24914a9d11&tag=PriiniatiRishennia, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://me.gov.ua/LegislativeActs/List?lang=uk-UA&id=22601dbd-f2d1-4642-b59a-dd24914a9d11&tag=PriiniatiRishennia

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі