Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

Назва послуги

Видача свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Щоб проводити повірку засобів вимірювальної техніки, метрологічні центри та повірочні лабораторії повинні отримати свідоцтво про уповноваження. Рішення про видачу такого свідоцтва приймає Мінекономіки після проведення експертизи поданих заявником документів, перевірки повноти відомостей, а також після проведення перевірки заявника за його місцезнаходженням на відповідність встановленим критеріям.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
23.03.2020 10:15
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство економіки України

Умови та випадки надання послуги

Для одержання свідоцтва про уповноваження керівник наукового метрологічного центру, метрологічного центру таповірочної лабораторії заявник особисто або через уповноважену ним
особу подає у паперовій формі або надсилає поштою, або в електронній формідо Мінекономіки заяву проуповноваження, у якій зазначаються відомості згідно з пунктом 3 Порядкувидачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення
повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сферізаконодавчо регульованої метрології, його анулювання, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 117.Якщо уповноважується відокремлений підрозділ юридичної особи, заявапро уповноваження подається підприємством чи організацією, до складу якоїналежить цей підрозділ. Якщо уповноважується відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством, установою чи організацією, до яких належить цей підрозділ.Вимоги до окремих документів затверджено наказом Мінекономіки від 08.10.2020 № 2004 “Про затвердження примірних
(зразкових) форм деяких документів, що додаються до заяви проуповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, щоперебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчорегульованої метрології”.У заяві про уповноваження заявник вказує спосіб одержання свідоцтва
про уповноваження особисто керівником заявника або уповноваженою нимособою / поштою (у тому числі за бажанням заявника кур’єром за додаткову плату) / за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою / через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей (крім технічних помилок), Подання заявником неповного пакета документів, необхідних для уповноваження, Встановлення за результатами перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям факту виконання ним без уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” виконуються за умови уповноваження (крім робіт, за виконання яких без уповноваження заявнику раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про уповноваження з підстави, передбаченої цим абзацом, або раніше видане йому свідоцтво про уповноваження було анульоване з підстави,
передбаченої абзацом восьмим частини десятої статті 18 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”), Відмова заявника у допуску посадових осіб органу з уповноваження (Мінекономіки) та/або залучених фахівців наукових метрологічних центрів до проведення його перевірки на відповідність встановленим критеріям з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт, Невідповідність заявника встановленим критеріям згідно із частиною четвертою статті 18 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” ст. 18, Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” п. 120, Закон України “Про адміністративні послуги” ст. 1 – ст. 20, Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ст. 2, Постанова КМУ від 24.02.2016 №117 “Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, його анулювання” п. 1 – 5 Порядку, Наказ ЦОВВ від 30.06.2020 №1242 “Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології” п. 1 – 2

Життєва подія

Діяльність у сфері технічного регулювання або метрології

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Видача свідоцтва про уповноваження, Письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження разом із зазначенням підстав для такої відмови

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології | Паспорт заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений керівником заявника | Проект сфери уповноваження заявника на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником заявника. У разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, проект сфери уповноваження підписується керівником цього підприємства чи організації | Копія договору користування приміщенням (найму приміщення), укладеного не менше ніж на п’ять років, засвідчена заявником (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження) | Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або кодом проведення операції.

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Понад 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: 80 днів (робочі); До 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: 80 днів (робочі); До 30 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: 80 днів (робочі); До 20 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: 80 днів (робочі); До 10 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: 80 днів (робочі); До 5 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: 80 днів (робочі); До 2 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: 80 днів (робочі)

Вартості надання

Понад 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: ; До 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: ; До 30 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: ; До 20 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: ; До 10 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: ; До 5 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження: ; До 2 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі