Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності

Назва послуги

Розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Призначення – надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності. Рішення про розширення сфери призначення приймає Мінекономіки, до якого необхідно звернутися із відповідною заявою.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
07.04.2020 14:43
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство економіки України

Умови та випадки надання послуги

Заяву про розширення сфери призначення та пакет документів заявник (керівник органу з оцінки відповідності) подає Мінекономіки в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу чи надсилає поштою (вул. М. Грушевського, 12/2, під’їзд 6, м. Київ, 01008) або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника органу з оцінки відповідності.У разі подання претендентом на розширення, неповного пакета документів, та/або порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів Мінекономіки готує письмове повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.
У разі подання претендентом на розширення повного пакета документів, надсилається копії заяви про розширення сфери призначення та пакета документів центральному органу виконавчої влади або Службі безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності, для проведення ними оцінювання претендента, крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки, яке проводить оцінювання.
Отримати результати надання послуги заявник може в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи кур’єром за додаткову плату або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для заявників, що подали заяву в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Підстави для відмови у наданні послуги

Встановлення за результатами оцінювання претендента на розширення стосовно його відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності факту виконання ним без призначення завдань з оцінки відповідності, які згідно з відповідним технічним регламентом виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення (крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на розширення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення або раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, Виявлення в документах, поданих претендентом на розширення сфери призначення, недостовірних відомостей, Подання претендентом на розширення сфери призначення неповного пакета документів, Відсутність у відповідному технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються призначеними органами з оцінки відповідності, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на розширення заявляє про свою компетентність, Відмова претендента на розширення у допуску посадових осіб відповідного державного органу, та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону, до проведення його оцінювання, з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт, Порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” розділ 1-5, Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ст. 2, Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” п. 120 Додатку, Постанова КМУ від 04.11.2020 №1071 “Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності” пункт 1, Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 “Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої та Служба безпеки України влади здійснюють функції технічного регулювання” пункт 1-2, Постанова КМУ від 13.01.2016 №56 “Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності” пункт 1

Життєва подія

Діяльність у сфері технічного регулювання або метрології

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними із розширенням сфери призначення (додаток 9 до Порядку), Повідомлення про відмову у розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про розширення сфери призначення | Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті | Опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, стосовно якої претендент на розширення заявляє про свою компетентність, підписаний керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 3 до Порядку | Копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на розширення спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності | Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років, підписана керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 4 до Порядку | Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 6 до Порядку | Довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на розширення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, підписана керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 7 до Порядку, а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення – також засвідчені претендентом на розширення копії угод, укладених ним з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення таких видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств (якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на розширення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції) | Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на розширення

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 80 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі