Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Свідоцтво на торговельну марку

Назва послуги

Видача свідоцтва України на торговельну марку

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Якщо ви або ваше підприємство виробляє товари чи надає певні послуги і хоче вирізнити їх серед інших, варто зареєструвати товарний знак. Щоб зареєструвати товарний знак та отримати свідоцтво на нього, потрібно подати заяву та перелік документів до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
01.04.2020 15:02
Суб'єкти надання адміністративної послуги

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Умови та випадки надання послуги

Для отримання свідоцтва заявка на видачу свідоцтва має пройти відповідні процедури (перевірка заявленої торговельної марки на відповідність умовам надання правової охорони, проведення експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
На підставі експертного висновку ДП “Український інститут інтелектуальної власності” приймає рішення про реєстрацію торговельної марки.
Державна реєстрація свідоцтва здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу свідоцтва. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію на торговельної марки.Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з ДП “Український інститут інтелектуальної власності” реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. У разі якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Підстави для відмови у наданні послуги

Ненадходження документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про реєстрацію торговельної марки, Позначення зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, Невідповідність плати за видачу свідоцтва встановленому розміру, Позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку, Позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності, Об’єктом знака є імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, Позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
http://base.uipv.org/efiling
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності” ст. 1 – ст. 3, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” стаття 7-15, Постанова КМУ від 30.05.2011 №550 “Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг” пункт 1-2, Наказ ЦОВВ від 10.01.2002 №10 “Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг” пункт 1-5

Життєва подія

Отримання патентів та реєстрація авторських прав

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності

Результати

Видача свідоцтва України на торговельну марку або відмова у видачі, Відмова у видачі свідоцтва України на торговельну марку

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію торговельної марки | Документи про оплату відповідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності | Зображення позначення, що заявляється | Перелік товарів і послуг, для яких заявляється торговельна марка, викладений українською мовою

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: http://base.uipv.org/efiling, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: http://base.uipv.org/efiling

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 31 день (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі