Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Назва послуги

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів потрібна ліцензія. Для того, щоб її отримати, необхідно подати заяву разом з прикріпленими документами до ліцензуючого органу. Якщо виробник відповідає ліцензійним умовам і документи складені правильно та подані в повному обсязі, Держлікслужба схвалює рішення про видачу ліцензії.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
19.03.2020 15:25
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Умови та випадки надання послуги

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється за заявою здобувача ліцензії, яка подаєтьсяза за визначеною Ліцензійними умовами формою https://bit.ly/2VleBMT, тау якій повинна міститися інформація про:1) здобувача ліцензії: для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код; для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог законодавства;2) вид господарської діяльності (повністю або частково), на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;3) бажаний спосіб одержання документів.

Підстави для відмови у наданні послуги

Не повний перелік документів, Надана недостовірна інформація, Відсутня заява

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про адміністративні послуги” ст. 9, Закон України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” ст. 8, Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ст. 7, Постанова КМУ від 06.04.2016 №282 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку” п.п. 5, 6

Життєва подія

Виробництво та обіг окремих видів продукції

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Ліцензія на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою | Копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується | Довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | Відомості про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам | Копія документа, що підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку | Відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності) | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів) | Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Електронною поштою, Представник заявника: Письмово; Електронною поштою

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі