Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Видача посвідчення водія/водійських прав/ водійського посвідчення вперше

Коментарі
Тематика послуги: >
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами. Для одержання посвідчення водія особі необхідно закінчити підготовку водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих Головним сервісним центром МВС або регіональними сервісними центрами ГСЦ МВС закладах, успішно скласти теоретичні і практичні іспити у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Після чого вона отримує посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
19.02.2020 07:18
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України

Умови та випадки надання послуги

Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії, крім випадків встановлення особам тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами.
Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.Посвідчення водія видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, установленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний, практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС.
Обмін посвідчення водія проводиться:
– у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);- у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать);- за бажанням власника (з метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя особи тощо).Обмін посвідчення водія, у тому числі виданого особі вперше, проводиться без складення іспитів. При цьому, обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії проводиться без складення іспитів за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України.
Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається. Поновлення права керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється після підготовки у навчальному закладі та після успішного складення теоретичного і практичного іспитів у територіальному сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки. Обмін посвідчення водія у зв’язку зі зміною особистих даних (прізвище, ім’я та по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну.
Замість втраченого або викраденого посвідчення водія територіальний сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія.
Повернення посвідчень водія особам, позбавленим права на керування транспортними засобами (крім осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення), здійснюється після складення теоретичного і практичного іспитів.
Послідовність дій одержувача послуги:
– подання до територіального сервісного центру МВС повного пакета документів, необхідного для отримання посвідчення водія;
– здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
– отримання посвідчення водія або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі.
У період дії воєнного стану в Україні та протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану:
– особа допускається до керування транспортними засобами за наявності у неї національного посвідчення водія України, виданого їй вперше на право керування транспортними засобами відповідної категорії, строк дії якого закінчився;
– строк дії посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, у разі його закінчення у період дії воєнного стану, продовжується на рік і після цього підлягає заміні. Заміна такого посвідчення проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.Протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану особа допускається до складення іспитів, необхідних для отримання посвідчення водія, за наявності свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, строк дії якого закінчився у період дії воєнного стану, та/або відомостей в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ та після проходження медичного огляду в порядку, установленому Міністерством охорони здоров’я.
Під час воєнного стану для обміну або для відновлення посвідчення водія не потрібно подавати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом.

Підстави для відмови у наданні послуги

Суб’єкт звернення перебуває в розшуку (про виявлення таких осіб працівники територіального сервісного центру МВС негайно інформують Національну поліцію), Стосовно суб’єкта звернення в поданих ним документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця його проживання (крім внутрішньо переміщених осіб, які подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка), Суб’єкт звернення не подав (або подав не в повному обсязі) документи, Суб’єкт звернення подав документи, що містять недостовірні відомості, Стосовно суб’єкта звернення встановлено тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами, Стосовно суб’єкта звернення в Єдиному державному реєстрі МВС відсутні відомості про успішне складання теоретичного, практичного іспиту, Суб’єкт звернення не досяг встановленого віку

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
Посилання
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” стаття 29, Закон України “Про дорожній рух” стаття 15, Закон України “Про адміністративні послуги” стаття 5, Постанова КМУ від 08.05.1993 №340 “Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами”, Постанова КМУ від 16.09.2020 №844 “Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”, Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 “Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг”, Постанова КМУ від 03.03.2022 №184 “Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами”, Постанова КМУ від 10.05.2022 №584 “Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні”, Наказ ЦОВВ від 07.12.2009 №515 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія”

Життєва подія

Керування транспортним засобом

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Посвідчення водія на право керування транспортними засобами, Лист з обґрунтуванням причин відмови в видачі посвідчення водія

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (у разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг “Портал Дія”, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія) | Наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії) | Документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професією водія автотранспортних засобів відповідної категорії (у разі проходження навчання в закладі, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за програмою, затвердженою МОН) | Документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (за потреби) | Письмова заява (довільної форми) щодо необхідності написання прізвища та/або ім’я латинськими літерами відповідно до написаних у раніше виданих на ім’я особи документах та документ, що підтверджує зазначений факт (у разі неподання заяви та відповідного документа написання здійснюється відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею) | Копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта) | Документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професією водія автотранспортних засобів відповідної категорії (у разі проходження навчання в закладі, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за програмою, затвердженою МОН)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://e-driver.mvs.gov.ua/login

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://e-driver.mvs.gov.ua/login

Строки надання

Додатково відшкодовується вартість бланкової продукції: 5 днів (календарні); Звичайне надання: 5 днів (календарні)

Вартості надання

Додатково відшкодовується вартість бланкової продукції: 228.0 UAH; Звичайне надання: 26.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі