Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Призначення пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

Назва послуги

Призначення пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби)

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за Законом, померлого у період проходження служби мають право на отримання пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Для її призначення заявнику або його представнику необхідно звернутися з відповідними документами до органів Пенсійного фонду.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
19.02.2020 07:18
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Пенсійний фонд України, Територіальні органи Пенсійного фонду України

Умови та випадки надання послуги

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за Законом, померлого у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ї пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом – якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.Також право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які перебували на їх утриманні.Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.Усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені – нарівні з рідними дітьми. Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні.Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір’ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років. Пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Пенсія призначається за звернення уповноваженого структурного підрозділу, який здійснює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій.За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, малолітніх або неповнолітніх осіб звернення подають їх законні представники.Заява та документи подаються (надсилаються уповноваженим структурним підрозділом поштою) у паперовій формі.У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, заявнику роз’яснюється, які документи він повинен надати додатково. При наданні ним цих документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз’яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою.

Підстави для відмови у наданні послуги

Особа не має права на призначення пенсії у
зв’язку з втратою годувальника, Неподання повного переліку документів

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” ст. 13-21, Закон України “Про пенсійне забезпечення” ст. 6, 7, 16, 34, Постанова КМУ від 19.11.2021 №393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей”, Постанова Пенсійний фонд України від 30.01.2007 №3-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

Життєва подія

Вихід на пенсію

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Призначення пенсії в разі втрати годувальника, Відмова у призначенні пенсії в разі втрати годувальника, Повідомлення про призначення пенсії

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України) або пенсійне посвідчення | Грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявникотримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби | Довідка про реєстрацію місця проживання особи, передбачена постановою Кабінету Мінінстрів України від 02 березня 2016 року № 207 | Документи про страховий стаж, передбачені підпунктом 2 пункту 2.1 розділу ІІ Порядку No 22-1 (за періоди роботи, які не враховані у пенсійній справі) (подаються особою додатково) | Документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, та особиста декларація про відсутність громадянства держави – окупанта (для призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримуютьпенсії від уповноважених органів Російської Федерації) | Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релегійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) | Подання про призначення пенсії, підготовлене уповноваженим структурним підрозділом, який здійснює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій за останнім місцем служби | Витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю | Свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим | Документ, що засвідчує родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником, передбачений пунктом 10 Порядку № 3-1 | Документ про перебування членів сім’ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника (крім непрацездатних дітей, непрацездатних батьків і дружини (чоловіка) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби) | Висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі