Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Назва послуги

Призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” мають право особи, які працювали на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років. Для її отримання заявнику або його представнику необхідно звернутися з відповідними документами до органів Пенсійного фонду.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
19.02.2020 07:18
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Пенсійний фонд України, Територіальні органи Пенсійного фонду України

Умови та випадки надання послуги

На призначення пенсії мають особи, які працювали на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років.Підставою для отримання пенсії є звернення особи. За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено звернення надають їх законні представники.За працюючих осіб звернення може бути надано уповноваженою посадовою особою підприємства, установи, організації. За засуджених до позбавлення (обмеження) волі осіб – звернення представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.До заяви додаються скановані копіїдокументів, які відповідають оригіналам документівта придатні для сприйняття їх змісту (маютьмістити чітке зображення повного складу текстудокумента та його реквізитів).У разі якщо до заяви про призначення пенсіїдодані не всі необхідні документи, орган, щопризначає пенсію, письмово повідомляє заявникапро те, які документи необхідно подати додатково,про що в заяві про призначення пенсії робитьсявідповідний запис (у разі подання заяви черезчерез електронний кабінет користувача вебпорталу).Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців іздня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення запризначенням пенсії вважається день прийняттязаяви про призначення пенсії або дата реєстраціїзаяви на вебпорталі.Повідомлення про призначення пенсії (відмовуу призначенні пенсії) видається особі абонадсилається поштою, або через електроннийкабінет користувача вебпорталу, або SMSповідомленням (за вибором особи)/пенсію можнаодержати через виплатний об’єкт уповноваженоїорганізації, який надає послуги із безпосередньоївиплати і доставки пенсій, або уповноважений банк(за вибором особи).

Підстави для відмови у наданні послуги

Неподання повного переліку документів, Особа не має права на призначення пенсії по
інвалідності

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://portal.pfu.gov.ua/
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про пенсійне забезпечення” ст. 1, 5, 12, Постанова КМУ від 12.10.1992 №583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення” увесь, Постанова КМУ від 12.08.1993 №637 “Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній” увесь, Постанова Пенсійний фонд України від 25.11.2005 №22-1 Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” увесь

Життєва подія

Вихід на пенсію

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Повідомлення про призначення пенсії, Призначення пенсії за вислугу років, Відмова у призначенні пенсії за вислугу років

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України) | Довідка про реєстрацію місця проживання особи, передбачена постановою Кабінету Мінінстрів України від 02 березня 2016 року № 207 | Документи, які засвідчують особливий статус (за наявності), передбачені пунктом 2.6 розділу ІІ Порядку No 22-1 | Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релегійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) | Законний представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження | Довідка, видана згідно з пунктом 20 Порядку № 637 (у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію за вислугу років) або рішення Комісії з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії | Документи про страховий стаж, передбачені підпунктом 2 пункту 2.1 розділу ІІ Порядку No 22-1 | Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням особи або в разі якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців страхового стажу, або у разі призначення пенсії відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення – довідка про заробітну плату за періоди роботи на території держави-учасниці угоди) | Довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески (у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького склад) | Документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особиста декларація про відсутність громадянства держави окупанта (для призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Особисто; Online: https://portal.pfu.gov.ua/, Заявник: Письмово; Особисто; Online: https://portal.pfu.gov.ua/

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі