Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Державна реєстрація речового права (крім права власності)

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться державними реєстраторами, а також нотаріусами, за місцезнаходженням нерухомого майна.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
19.02.2020 07:18
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Державні реєстратори прав на нерухоме майно, Приватний нотаріус, Державні нотаріальні контори, Центр надання адміністративних послуг

Умови та випадки надання послуги

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням нерухомого майна.Перелік документів для проведення державної нерухомого майна встановлений Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Документи можуть бути подані особисто або в електронній формі.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження.Встановлення особи громадянина України здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу, передбаченим Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.Особа іноземця або особи без громадянства встановлюється за національним, дипломатичним чи службовим паспортом іноземця або іншим документом, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
У разі подання заяви уповноваженою на те особою державним реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.У випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, додатково подаються інші документи.

Підстави для відмови у наданні послуги

Заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав, Наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно, Заявлене речове право не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону, Заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою, Документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса, Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі, Наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, Подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом, Подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, Після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” пункт 2, частина 1, стаття 4; статті 19-22, стаття 27, стаття 34, Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” пункти 6-25, 25-1, 30-34, Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” пункт 31, 44, Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 “Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” пункти 1-7, Наказ ЦОВВ від 28.03.2016 №898/5 “Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України” пункти 1-6

Життєва подія

Придбання житла

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Міністерство юстиції України та його територіальні органи

Результати

Внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав в паперовій (за бажанням заявника) чи електронній формі, Рішення про відмову у державній реєстрації іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про державну реєстрацію іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно | Документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами) | Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав (для осіб, визначених статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») | Інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Електронною поштою, Особисто, Заявник: Письмово; Електронною поштою, Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Електронною поштою, Особисто; Online: https://rrp.minjust.gov.ua/, Заявник: Письмово; Електронною поштою, Особисто; Online: https://rrp.minjust.gov.ua/

Строки надання

Скорочені строки – два робочі дні у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; селищних та сільських радах та їх виконавчих органах; міських, районних у містах радах та їх виконавчих органах: 2 дні (робочі); Звичайне надання у приватних нотаріусів: 5 днів (робочі); Звичайне надання у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; селищних та сільських радах та їх виконавчих органах; міських, районних у містах радах та їх виконавчих органах: 5 днів (робочі); Скорочені строки – один робочий день у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; селищних та сільських радах та їх виконавчих органах; міських, районних у містах радах та їх виконавчих органах: 1 день (робочі); Скорочені строки – один робочий день у приватних нотаріусів: 1 день (робочі); Звичайне надання у державних нотаріальних конторах: 5 днів (робочі); Скорочені строки – два робочі дні у приватних нотаріусів: 2 дні (робочі); Скорочені строки – два робочі дні у державних нотаріальних конторах: 2 дні (робочі); Скорочені строки – один робочий день у державних нотаріальних конторах: 1 день (робочі); Скорочені строки – дві години у приватних нотаріусів: 2 години; Скорочені строки – дві години у державних нотаріальних конторах: 2 години; Скорочені строки – дві години у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; селищних та сільських радах та їх виконавчих органах; міських, районних у містах радах та їх виконавчих органах: 2 години

Вартості надання

Скорочені строки – два робочі дні у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; селищних та сільських радах та їх виконавчих органах; міських, районних у містах радах та їх виконавчих органах: ; Звичайне надання у приватних нотаріусів: ; Звичайне надання у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; селищних та сільських радах та їх виконавчих органах; міських, районних у містах радах та їх виконавчих органах: ; Скорочені строки – один робочий день у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; селищних та сільських радах та їх виконавчих органах; міських, районних у містах радах та їх виконавчих органах: ; Скорочені строки – один робочий день у приватних нотаріусів: ; Звичайне надання у державних нотаріальних конторах: ; Скорочені строки – два робочі дні у приватних нотаріусів: ; Скорочені строки – два робочі дні у державних нотаріальних конторах: ; Скорочені строки – один робочий день у державних нотаріальних конторах: ; Скорочені строки – дві години у приватних нотаріусів: ; Скорочені строки – дві години у державних нотаріальних конторах: ; Скорочені строки – дві години у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; селищних та сільських радах та їх виконавчих органах; міських, районних у містах радах та їх виконавчих органах:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі