Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Реєстрація народження дитини

Назва послуги

Державна реєстрація народження дитини та її походження

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

При народженні дитини вкрай важливим моментом є визначення її походження від батька та матері, яке здійснюється одночасно з реєстрацією народження дитини.
Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
19.02.2020 07:18
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану, Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця народження дитини або місця реєстрації батьків

Умови та випадки надання послуги

При народженні дитини батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.Порядок реєстрації народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Заява про державну реєстрацію народження може бути подано беспосередньо до органу державної реєстрації актів цивільного стану.Одним із документів, що підтверджують факт народження є: документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини (медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть); медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я; медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я – у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я; документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини та медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше; документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; рішення суду про встановлення факту народження.Заява про реєстрацію дитини при народженні в рамках експериментального проєкту “єМалятко” може бути прийнята відділом державної реєстрації актів цивільного стану, центром надання адміністративних послуг (у разі прийняття узгодженого рішення між центром надання адміністративних послуг та міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України), закладом охорони здоров’я, в якому народилася дитина (у разі підписання Меморандуму співпраці між відділом державної реєстрації актів цивільного стану та закладом охорони здоров’я).В електронній формі в рамках комплексної послуги “єМалятко” документи подаються за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг батьками дитини (одним з них), яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації “Bank ID” чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника.Суб’єктом звернення можуть подаватися документи:І До центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації та місцем народження дитини:1. Заява про державну реєстрацію народження
2. Паспорти громадян України, паспортні документи іноземців або осіб без громадянства, що посвідчують особи батьків
3. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства, що посвідчує особу заявника (суб’єкта звернення)
4. Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави
5. Один з документів, що підтверджує факт народження:
– документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини (медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть);
– медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;
– медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я – у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;
– документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини та медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше; – документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
– рішення суду про встановлення факту народження.
Документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку.
ІІ. У закладі охорони здоров’я, у якому народилася дитина:
1. Заява про державну реєстрацію народження
2. Паспорти громадян України, паспортні документи іноземців або осіб без громадянства, що посвідчують особи батьків (суб’єктів звернення)
3. Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави
4. Один з документів, що підтверджує факт народження:
– документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини (медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть);
– медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;
Документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Підстави для відмови у наданні послуги

Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану, З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень, Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://diia.gov.ua/services/yemalyatko
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс від 16.01.2003 №435-IV Цивільний стаття 49, Кодекс від 18.03.2004 №1618-IV Цивільний процесуальний стаття 317, Кодекс від 10.01.2002 №2947-ІІІ Сімейний глава 12: статті 121-126, 128, 133-136, 144-147, Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” статті 2-4, 6, 9, 11-13, 18, 21, 25, 26, Постанова КМУ від 09.01.2013 №9 “Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я” повний текст, Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 “Про державне мито” пункт 13 статті 4, Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р “Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет” повний текст, Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 “Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет” розділ І, Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 “Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні” розділи І, ІІ, глава 1 розділу ІІІ

Життєва подія

Народження дитини, Сімейні відносини

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Міністерство юстиції України

Результати

Свідоцтво про народження дитини, Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження або смерті на першому тижні життя, Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про державну реєстрацію народження | Паспорти громадян України, паспортні документи іноземців або осіб без громадянства, що посвідчують особи батьків | Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства, що посвідчує особу заявника (суб’єкта звернення) | Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави | Один з документів, що підтверджує факт народження | Заява матері та батька дитини про визнання батьківства, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, та документ, що підтверджує повноваження представника (засвідчені нотаріально) ( у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків) | Письмова згода одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою ( у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків) | Заява жінки, яка народила дитину, про її згоду на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, та довідка про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом (у разі реєстрації народження дитини, народженої у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Усно, Письмово; Особисто; Online: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko, Представник заявника: Усно, Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 1 день (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі