Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Паспорт громадянина України (ID) вперше після досягнення 14-річного віку

Назва послуги

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Будь який громадянин України, якому виповнилось 14 років, може оформити паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм. Для цього необхідно звернутися до одного із суб’єктів надання адміністративних послуг: територіального підрозділу Державної міграційної служби, Центру надання адміністративних послуг або паспортного сервісу “Документ”.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
19.02.2020 07:18
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної міграційної служби України, Державне підприємство “Документ”, Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання

Умови та випадки надання послуги

Громадянин України, який досяг 14-річного віку з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта вперше звертається особисто відповідно до зареєстрованого місця проживання до працівника:- територіального органу/підрозділу ДМС https://dmsu.gov.ua/pro-dms/struktura-ta-kontakti/teritorialni-organi-dms.html- центру надання адміністративних послуг https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/tsnap.html- державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу https://pasport.org.ua/contact/tsentriЯкщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).Якщо місце проживання особи не зареєстровано, документи та заява-анкета подаються до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.Внутрішньо переміщена особа подає документи та заяву-анкету до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.Бездомна особа подає заяву-анкету та документи до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.Якщо особа, яка досягла 14-річного віку відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи подаються через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування.
Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт видається законному представнику/уповноваженій особі за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт.Заява-анкета заповнюється працівником ДМС, адміністратором ЦНАП або працівником центру обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ». Також реалізована можливість запису до електронної черги за посиланням https://dmsu.gov.ua/services/online.html.Заява-анкета подається за встановленим зразком, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ від 26.11.2014 №1279 https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/78/f436841n67.doc .Особи, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном, подають паспорт громадянина України для виїзду за кордон.Документами, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт, є:1. довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності)2. про місце проживання — довідка органу реєстрації встановленого зразка;3. про народження дітей — свідоцтва про народження дітей;4. про шлюб і розірвання шлюбу — свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;5. про зміну імені — свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт.Також до заяви-анкети додається документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку у разі необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах.Документами, що підтверджують необхідність написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, можуть бути:- паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїздний документ дитини;- документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення/розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого у встановленому порядку;- раніше видані паспорта на ім’я батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі у паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцем.Для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тримвалим розладом здоров’я, який підтверджується медичним висновком, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, додатково подається фотокартка розміром 10х15 сантиметрів.Попередньо за посиланням https://dmsu.gov.ua/services/online.html можливо записатись у чергу для оформлення документа, заздалегідь заповнити всю необхідну інформацію, що скоротить час особистого візиту до підрозділу ДМС, а також сплатити послугу онлайн. У разі якщо ви маєте на меті отримати послугу у паспортному сервісі “Документ”, запис у електронну чергу можливий за посиланням https://pasport.org.ua/poslugi/elektronna-cherha .

Підстави для відмови у наданні послуги

Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів, За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта, Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта, Особа не є громадянином України, Неподання повного переліку документів, Особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення, Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про громадянство України” ст. 5, Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” ст.ст. 6, 7, Закон України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” ст. 9-3, Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” ст.ст. 13-21, Постанова КМУ від 23.03.2015 №302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України” п.п.19-22, Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”, Постанова КМУ від 26.11.2014 №669 “Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи”, Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 “Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”, Наказ ЦОВВ від 16.08.2012 №715 “Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 “Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання”, Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 “Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них”

Життєва подія

Отримання, обмін або відновлення паспортного документу

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Територіальний орган Державної міграційної служби України

Результати

Видача паспорта громадянина України, Відмова в оформленні та видачі паспорта громадянина України

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява-анкета | Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави | Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України, або довідка про реєстрацію особи громадянином України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України) | Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном) | Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб) | Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи) | Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті (за наявності таких документів) | Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах) | Документи, що підтверджують необхідність написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах | Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Особисто, Представник заявника: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Особисто, Представник заявника: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 20 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі